Mental Sports Academy logo Mental Sports Academy logo

TRÄNARE / COACHER

tr

Den ultimata utmaningen för Nästa Generations Coacher

För tränare som känner på sig att det finns mer att ge, och som även upplever att intellektuell kommunikation inte är allt. Att man även kan inspirera på känslomässig nivå. Att praktiska erfarenheter inte alltid räcker till.

Tränare som är öppna för det som finns djupt inom oss. De som till varje pris vill plocka fram det svåråtkomliga och inspirera sitt lag. Detta är vad som skapar nästa generations tränare.

Allt är möjligt. Alltid.

Vi lär dig hur du kan bryta igenom gamla mönster och nå det svåråtkomliga. Skapa rätt förutsättningar för långvarigt hållbart ledarskap. Och se till att du gör skillnad. Påverka din omgivning på ett sätt du inte trodde var möjligt.

Du är ett proffs. Taktisk, strategisk, ambitiös och genial…

Innan du väljer att träna en grupp eller en person så måste du först stå där ensam: kroppsligt och mentalt. Du måste vara den starkaste versionen av dig själv. Men kommer du kunna motivera och inspirera? Hålla dig uppdaterad? Alltid ha tillgång till dina egna tankar och idéer? Vad krävs för att främja prestation?

Hur väl känner du dig själv, och vet du när du presterar som bäst? Exakt när behöver du trycka på din egna knappar, och vilka knappar handlar det om? Att uppnå optimal reaktions- och prestationsförmåga handlar om att lyssna på sig själv, dina behov och din egen kropp. Först när du nått denna nivå så kan du inspirera andra.

Tränare som kommer till oss är disciplinerade och har en otrolig drivkraft till att nå nästa nivå. De vill inte vara en i mängden, och föredrar att sticka ut. De tvingar sig själv till att vara delaktiga. Tränare som deltar i våra program lär sig följa sin magkänsla, vilket är ett unikt tecken på att man är redo att leda.

Först då kommer du att lyckas med din egen träning. Då kan du packa din träningsväska med ny inspiration och motivation och återvända hem som en mer kraftfull version av dig själv.

I och med detta kommer du att kunna inspirera och vara värdefull för såväl din egen som andras karriär. Låter det bra? Överenskommet!

Våra program bygger på varandra:

Brons, Silver, Guld och Platina.

Brons och Silver är för nybörjare och fokuserar helt och hållet på dig.

Guld och Platina är för de envisa som efter år av personlig utveckling vill använda sina bästa egenskaper till nytta för andra idrottare.

Brons vänder sig till individen för att främja kommunikationen mellan dig själv och din inre röst och andra personer.

Övervinn svårigheter och fallgropar, känslor och motgångar och omvandla dem till chanser och möjligheter.

Silver gör dig till en tränare som kan djupdyka i sig själv.

Guld, den högsta nivån gör dig till nästa generations tränare. Där upptäcker du hur du inspirerar dig själv och förmedlar din förmåga till framtida generationer.

Vill du du ha en mer stabil grund för ditt ledarskap så att du blir en given ledare? Då är Platina din grej.

Brons “Uppvärmning”

Vänder sig till individen.

Kommunikation med dig själv och förmedlingen av kunskap till andra. Du överkommer svårigheter, fallgropar, negativa känslor och motgångar, och du lär dig se detta som chanser och möjligheter.

Det hjälper dig att hålla fokus. Som ett resultat utvecklar du förmågan att sätta upp dina egna mål. Med dessa verktyg kan du skapa en modell som låter dig agera utifrån såväl känslor som förnuft. Med andra ord, att vara minst lika ambitiös och passionerad som rationell.

Genom detta kommer du kunna:

 • Lyssna på din inre röst.
 • Lägga märke till vad din kropp förmedlar.
 • Att både verbalt och icke-verbalt veta hur du på bästa sätt kommunicerar med dina medarbetare, sociala medier, journalister och sponsorer.
 • Att alltid och när som helst ta de rätta besluten.
 • På ett precist sätt definiera vad som är rätt mål.

Låter den här unika upplevelsen på Mental Sports Academy som något för dig?  Bok min träning.

Silver “’Feed-Back för Framtiden’’”

Din feedback efter att ha upplevt Brons. Vi kommer fortsätta att hjälpa dig att hitta din grundnivå, dina normer och värderingar.

Du kommer:

 • Upptäcka underliggande och djupare processer som du på en intuitiv nivå redan känner till.
 • Upptäcka känslor och inställningar som är i vägen för dina mål och hur du bearbetar dem.
 • Precisera och ringa in dina egna driftkrafter och se hur de överensstämmer med dina värderingar och normer.
 • Utveckla din egen identitet så att du kan anta rollen som tränare.
 • Lära dig att se andras kvaliteter och använda dem för att få försprång i förhållande till dina motståndare.
 • Uppträda mer och mer som en unik tränare, och tydliggöra dina individuella mål och undvika att identifiera och jämföra dig med andra.

Den modell du fick under de sista 3 dagarna i Brons – du deltar fortfarande i träningen under de 3 sista dagarna och får mer grepp om och vägledning för framtiden.

Det här kommer få dig att:

 • Bli mer komplett som människa och också i din roll som coach
 • Leva mer i enlighet med dina egna värderingar som en unik person
 • Förena din roll som idrottare med din roll som privatperson.
 • Upptäcka vikten av snabb och effektiv kommunikation.
 • Bli väldigt beslutsam i samband med att du tar kontroll över dina tankebanor.

Låter den här unika upplevelsen på Mental Sports Academy som något för dig? Boka min träning.

Guld “Djupdykning”

Under den här träningen går silvergruppens tränare och idrottare samman i en grupp.

För dig som har som har ambitionen att fördjupa din karriär, att ge den guldkant, eller på ett djupare plan träna såväl individuellt som i grupp så erbjuder vi guld och platina. Tilltalar det här din känsla av att det finns mer att hämta?

Samarbete inom laget är den viktigaste delen för framgång: Laganda. Med ”Guld” kommer du kunna ge din grupp en upplevelse av äkta laganda. Med din passion och motivation kan du få gruppen att utvecklas och verkligen uppleva framgångar.

Det hela utspelar sig på både känslomässig och intellektuell nivå. Du kommer att märka hur man anpassar och använder den här metoden för oanad framgång. Efter Brons och Silver kommer du kunna kommunicera på individuell nivå med var och en av gruppmedlemmarna när det handlar om utmaningar och förändringar. Du kommer bidra med unik insikt som förmedlas till var och en av gruppens medlemmar för att öka effektiviteten och kreativiteten hos var och en av dem.

Sedan, genom samarbete och kommunikation mellan individer, inleds en gynnsam process som du helt och hållet ligger bakom. När energin börjar flöda så resulterar det i något unikt: en gemensam anda som uppskattas av gruppen. ”Laganda.” Detta innebär att du på egen hand ligger bakom att skapa rätt förutsättningar för de gemensamma målen.

Med Guld kan du låta dina lagmedlemmar uppleva:

 • Hur de hittar sina respektiva förmågor att dela med sig av sina kunskaper
 • Hur de ska tänka och agera på ett samordnat sätt för att uppnå drastiska resultat under träningen.
 • Att dela med sig av sina kunskaper för att hjälpa andra

Sedan lär du dig att känna av gruppen som helhet:

 • Vilka de rådande utmaningarna är
 • Var möjligheterna finns och hur förutsättningarna ser ut
 • Hur man upptäcker och använder sig utav gruppens gemensamma intelligens
 • Använda gruppandan för att uppnå framgång
 • Hur de tidigare använt sig av strategier för att uppmuntra och förbättra lagandan.
 • Vilka specifika åtgärder man har vidtagit för att möjliggöra den kollektiva intelligensen.

Den största fördelen med att detta samarbetet är att lagmedlemmarna upplever en otroligt snabb personlig utveckling och förbättrar sin kreativa problemlösningsförmåga.

Och allt detta var det du som lärde ut…

Den här utbildningen är inbokad för år 2022 i Abu Dhabi och håller för närvarande på att planeras, delvis utifrån de aktuella deltagarna i Brons och Silver.

Låter den här unika upplevelsen på Mental Sports Academy som något för dig? Boka min träning.

Medalj Platina “Den Högsta Landningen”

 

Den ultimata uppföljaren till ”GULD”

Du är en tränare. Men är du en säker ledare såväl på som utanför spelfältet? Den viktigaste faktorn för framgång för tränare eller lagledarna är deras förmågor och motståndskraft.

Motståndskraft är den sorts förmåga hos individer som gör att de snabbt kan stå emot utmaningar och återhämta sig från svåra omständigheter. Detta skapar förutsättningarna för en känsla av balans när det gäller både framgångar och bakslag.

När du står inför en utmaning, tar du alltid tillfället i akt? Förmodligen väldigt ofta, men inte alltid. Om utmaningen känns för stor så tynger den lätt ned dig. Låt oss tillsammans upptäcka dina unika egenskaper. Tillsammans kan vi hjälpa dig prestera.

Ledarskap handlar om att inspirera människor (inklusive dig själv) att göra sitt bästa, ta sig an utmaningar, klara av svårigheter och uppnå viktiga mål.

Världen omkring oss snurrar allt snabbare. Det innebär ständig förändring, men inte alltid till det bättre.

Världen omkring oss är under ständig förändring. Men saker förändras inte alltid till det bättre.

I svåra tider blir utmaningarna tvärt om ofta fler, som att hantera oro och rädsla för något främmande, hantera förluster och känna sig extra sårbar. Att fördjupa sig i reaktionsmässiga överlevnadsstrategier som att kämpa, fly eller illa fäkta leder däremot sällan till något gott. Håller du med? Fortsätt då att läsa.

För att ta sig igenom förändringar är det viktigt att utveckla egenskaper som anpassningsbarhet, stabilitet, balans, omvärldsförståelse och förmågan att släppa taget. Resultat kommer automatiskt om man ar laganda.

Men förr eller senare så drabbas även det bästa flygplanet av turbulens. Och då påverkas även kaptenen. Det blir nödvändigt att stänga av autopiloten och ta kontroll över situationen. Men det kan inte ske genom ett endaste knapptryck utan kräver närvaro, medvetenhet och förmågan att överblicka situationen.

Innan piloten har utvecklat de här egenskaperna så krävs det flygtimmar för att utveckla de nödvändiga förmågorna. Detta är vad vi kallar för träning.

Kris, förmåga att anpassa sig och förvandling är tre viktiga krafter som tränare måste lära sig handskas med i oroliga och svåra tider.

Vi kommer lära dig dina hitta egna vägar och arbetsmetoder som hjälper dig att utveckla verktyg för att effektivt kommunicera framgångar, motgångar och förändringar. Då lär du dig hur du förmedlar dina kunskaper och gör det bästa för din grupp. Detta är summan av Guld och Platina…

På så sätt blir ledarskap medvetet ledarskap:

 • Från och med nu kan du främja din grupp med medvetet ledarskap.
 • Det ger dig tillgång till ett flertal olika nivåer av intelligens. Du arbetar utifrån hjärna, hjärta och intuition.
 • Tänka – känna – göra. Och leva upp till dina  egna högsta standarder och värderingar och använda dig av dem för att nå ett högre mål med din grupp.
 • Detta är i slutänden fördelaktigt för alla som berörs.

Medvetet ledarskap efter din ”Platina”-upplevelse innebär:

 • Att vara äkta
 • Att vara känslomässigt engagerad
 • Målmedvetet arbete
 • Att vara ansvarstagande

Först då kan du:

 • Tydligt formulera och dela med dig av din och gruppens vision.
 • Fokusera på högre mål
 • Påverka ett helt lag inklusive anställda, ledning och styrelse genom din inspiration.
 • Utgöra ett bra exempel: att samtala när det behövs, och
 • upprätthålla balansen mellan egenintresse och allmänt intresse, samt veta hur du ska dela med dig av dina erfarenheter till gruppen
 • Respektera och samtidigt integrera ett flertal olika perspektiv
 • Klara av ett uppmärksamt självledarskap
 • Tänka på vad du lärt dig av dina egna erfarenheter.
 • Upptäcka oändligt med nya möjligheter

Och sedan kommer du att vara högpresterande under resten av hela din karriär.

Den här utbildningen är inbokad för år 2022 i Abu Dhabi och håller för närvarande på att planeras, delvis utifrån de aktuella deltagarna i Brons och Silver.

Låter den här unika upplevelsen på Mental Sports Academy som något för dig Kontakta oss.

X