Mental Sports Academy logo Mental Sports Academy logo

IDROTTARE

amazone-www

Den ultimata utmaningen för Nästa Generations Idrottare

Känner du att du har mer att ge?

Känner du att du har mer att ge men som du inte riktigt kommer åt –– Något du upplever men inte kan nå. Upplever du att din inre motivation inte räcker hela vägen? Du har kommit så långt du kan, men vet att du har möjligheten att nå ännu längre.

Vi lär dig hur du kan bli prestera bortom dina egna gränser och nå den nivå du vill! Upptäck dina förmågor på dina egna villkor och skapa rätt förutsättningar för såväl din framtida idrottskarriär som livet i stort.

Du vet vad du sysslar med: en av de bästa, snabbaste, smartaste och starkaste inom allt du sysslar med. En av dina främsta ambitioner är att såväl kroppsligt som mentalt vara bäst. Och på många sätt så har du lyckats. Du har klarat det. Lyckats med att realisera många av dina mål. Men är det verkligen möjligt för dig att hela tiden vara i denna sorts fulleffektsläge?

Hur väl kan du känna av alla dina signaler? När har du högst reaktions- och prestationsförmåga och hur använder du det till din fördel? Optimal nigå av  fysisk aktivitet, prestation och framgång går hand i hand med att samspela och lyhört lyssna på dig själv, dina behov, din kropp och din omgivning.

De idrottare som kommer till oss är disciplinerade och har en otrolig drivkraft för att hela tiden nå högre höjder. De vet att ingen idrottskarriär varar för evigt, och att klockan ständigt tickar. De vet bättre än någon annan att prestationer bara räknas om de ligger på hög nivå och främjar nästa nivå. Det är denna känsla som gör att de väljer att ta del av MSA.

Idrottare som deltar i våra program lockas av vad vi har att erbjuda. Det är denna insikt som är ett tecken på att du är redo. Först då kommer deltagandet att väcka inspiration och motivation hos dig, och göra att du kan återvända som en bättre version av dig själv.

När du väl är hemma så kommer dina framtida prestationer inte att gå obemärkt förbi. Lita på oss.

Inom innehållet i våra träningskurser brons och silver skiljer vi mellan idrottsman och tränare. Varför? Den genomsnittliga tränaren har redan samlat mer på sin livsväg än yngre idrottsman. Om tränarprogrammet för brons eller silver fortfarande passar bättre i ditt schema är vi det sista som vägrar dig. Återigen ligger valet helt hos dig.

För idrottare, idrottsmän och idrottskvinnor, samt utövare av e-sport och deltagare i paralympics så erbjuder vi ett program på 4 nivåer:

Brons, Silver, Guld och Platina.

Brons och Silver är för nybörjare. Guld och Platina för de som kommit längre.

Det här programmet ser till dina unika sidor som idrottare och förbättrar även kommunikationen mellan dig själv och andra. Du övervinner hinder och svårigheter, negativa känslor och motgångar samt lär dig att se dem som chanser och möjligheter.

Detta gör det möjligt för dig att på ett bättre sätt hålla fokus, med följd att du kan sätta egna mål. Utifrån dessa mål kan du sedan bilda en modell som möjliggör för dig att prestera bortom dina egna förväntningar. Du blir med andra ord mer ambitiös och passionerad istället för kortsiktigt egocentrisk.

Här kommer du att lära dig:

 • Lyssna på din inre röst
 • Lyssna på din kropp, dygnet runt.
 • Både verbalt och icke-verbalt veta precis när och hur du på bästa sätt kommunicerar med tränare, lagkamrater och ledare.
 • Hålla dig lugn och kontrollerad när du kommunicerar via sociala medier samt med sponsorer och journalister.
 • Alltid ta de rätta besluten.
 • Fastställa de mål som är bäst för dig.

Låter den här unika upplevelsen på Mental Sports Academy som något för dig?

Silver “Feed-Back för Framtiden”

Det givna nästa steget. När du väl kommit igång med Brons kommer du snart märka att du behöver mer. För att utvecklas ytterligare och bli mer fullständig i ditt utövande. Under den här kursen kommer du fortsätta upptäcka dina förutsättningar, förmågor och verkliga önskemål.

Efter Silver:

 • Upptäck de underliggande och djupare processer som skapar rätt förutsättningar för kommunikation och som hjälper dig sätta mål i livet.
 • Ta itu med känslor och övertygelser som härrör från det förflutna.
 • Din drivkraft kommer visa sig, och du kommer att hitta de värderingar och normer som är viktiga för just dig.
 • Bygg upp din identitet så du blir mer fullständig och komplett som idrottare
 • Lär dig känna igen andras förmågor och att använda dem för att dra nytta av dina motståndarens styrkor.
 • Lär känna dig själv och utveckla förmåga att inte jämföra dig själv med andra.
 • Lev mer och mer som en unik självständig idrottare och låt detta bli en del av din vardag.

 

Som en vidareutveckling av den modell som introducerades under de tre sista dagarna på bronsnivån – då du fått mer grepp om dina framtida planer – så kommer du att:

 • Inte bara bli mer fullständig som idrottare utan även som person.
 • Leva som en unik och självständig person utifrån dina egna värderingar.
 • Förena din roll som idrottare med din vardag.
 • Upptäcka vikten av god kommunikation.
 • Få ny energi i samband med att du förändrar dina tankebanor.

Låter den här unika upplevelsen på Mental Sports Academy som något för dig?

Boka min träning.

Guld “Djupdykning”

På den här nivån så slår vi samman tränare och idrottare från silvernivån i en och samma grupp.

För dig som har som mål att träna såväl individuellt som i grupp efter att din karriär tagit slut så föreslår vi nivåerna guld och platina. På så sätt svarar vi direkt på din fråga: ”Vad kommer att hända när min karriär som aktiv idrottare är slut?”

Samarbete mellan och inom grupperna är den viktigaste delen för att nå framgång. Detta är vad som skapar sann anda i ett lag.

Med ”Guld” kommer du kunna ge din egen grupp eller lag en upplevelse av äkta laganda.

Med din passion och motivation kan du få gruppen att utvecklas och uppleva framgångar.

Det hela kommer att utspela sig på såväl känslomässig som intellektuell nivå. Du kommer att se hur man använder och individanpassar den här unika metoden som verkligen leder till framgång.

Efter Brons och Silver kommer du att ha förmågan att kommunicera på individuell nivå med var och en när det kommer till utmaningar och önskade förändringar. Du kommer att kunna bidra med unik insikt till alla deltagare för att förbättra var och ens kreativitet och prestationsförmåga. Då du även fått verktygen för att leda och medla så kommer du att kunna bidra till bättre samarbete inom grupper.

Bli en drivande kraft som ser till att vara en källa till positivitet och skapar förutsättningarna för att nå gemensamma mål.

Du hjälper gruppen att se:

 • Hur de hittar förmågan att dra nytta av sina sina respektive kunskaper
 • Hur de ska tänka och agera på ett samordnat sätt för att uppnå drastiska resultat under träningen.
 • Hur de delar med sig av sina egenskaper för att hjälpa andra

Du lär dig även att känna av gruppen som helhet:

 • Se vilka utmaningar och möjligheter den för närvarande står inför
 • Hur man upptäcker och drar nytta av gruppens färdigheter
 • Hjälper gruppen att dra nytta av dessa färdigheter för att nå framgång
 • Sätter fingret på hur de använder sina individuella förmågor för att uppmuntra och förbättra lagandan
 • Vilka specifika åtgärder som har, kan och bör vidtas gör att främja gruppen som helhet

Den största fördelen med att med denna sorts grupparbete är att medlemmarna får uppleva en snabb personlig utveckling och får chansen att förbättra sin kreativa problemlösningsförmåga.

Och allt tack vare dig…

Den här utbildningen är inbokad för år 2022 i Abu Dhabi och håller för närvarande på att planeras, delvis utifrån de aktuella deltagarna i Brons och Silver.

Låter den här unika upplevelsen på Mental Sports Academy som något för dig? Boka min träning.

Platina “Den Högsta Landningen”

Det ultimata komplementet till din guldnivå. Det sista steget där allt blir möjligt. Det här programmet gör tränare till inflytelserika, inspirerande och motståndskraftiga ledare, oavsett om det handlar om träning, tävling eller vardag.

Den viktigaste faktorn för att bli en framgångsrik  tränare, eller lagledare, är att ha motståndskraft. Detta är den sorts förmåga som gör att såväl individen som gruppen i stort kan stå emot, hantera och bearbeta motgångar. Ett måste om man ska vidhålla en känsla av balans och fortsätta ha siktet på målet.

När du står inför en utmaning. Känner du att du ibland tvekar inför att ta de nödvändiga stegen?. Om utmaningen känns för stor blir den lätt övermäktig. Tillsammans kan vi väcka förmågorna du inte visste att du hade.

Ledarskap handlar om människor (inklusive dig själv). Och att alltid vara villig att göra sitt bästa, ta sig an utmaningar, hantera svårigheter och uppnå viktiga delmål. Världen omkring oss är under ständig förändring. Men saker förändras inte alltid till det bättre.

I svåra tider blir utmaningarna tvärt om ofta fler, som att hantera oro och rädsla för något främmande, hantera förluster och känna sig extra sårbar. Att fördjupa sig i reaktionsmässiga överlevnadsstrategier som att kämpa, fly eller illa fäkta leder däremot sällan till något gott… eller hur?

För att hantera utmaningar så är det viktigt att utveckla egenskaper så som att vara stabil, konsekvent, kommunikativ och att veta när det är dags att gå vidare. Är lagandan tillräckligt påtaglig för att hålla gruppen sammansvetsad? Då är det lätt att hålla balans.

Men förr eller senare så drabbas även det bästa flygplanet av turbulens. Och då påverkas även kaptenen. Det blir nödvändigt att stänga av autopiloten och ta kontroll över situationen. Men det kan inte ske genom ett endaste knapptryck utan kräver närvaro, medvetenhet och förmågan att överblicka situationen.

Innan piloten har utvecklat de här egenskaperna så krävs det flygtimmar för att utveckla de nödvändiga förmågorna. Detta är vad vi kallar för träning. Förmågan att hantera kriser, motgångar och förändringar är något som tränare behöver. Särskilt när det handlar om svåra perioder och tider präglade av motgångar. Vi hjälper dig att hitta din egen väg och arbetsmetod, för att du på bästa sätt ska kunna kommunicera och inspirera under krävande omständigheter.

Ditt ledarskap förvandlas till medvetet ledarskap:

 • Du kommer att kunna gynna och främja ditt lag med insikter och mer medvetenhet.
 •  Du får tillgång till fler nivåer av intelligens som gör att du kan leva upp till de allra högsta förväntningarna och göra det mesta för att ditt lag ska nå större framgångar.
 • Och i slutändan är det fördelaktigt för alla inblandade.

Medvetet ledarskap efter ”Platina”-nivå innebär:

 • Att utsöndra förtroende
 • Att vara känslomässigt engagerad
 • Målmedvetet arbete
 • Ansvarstagande

Först då kan du fokusera på framtida mål för att:

 • Tydligt dela med dig av din vision för att främja gruppen.
 • Fokusera på ett högre mål.
 • Kunna påverka och inspirera hela laget, även personal, ledningen och styrelse.
 • Utgöra ett bra föredöme och kunna föra samtal när det krävs.
 • Upprätthålla balansen mellan individuella och allmänna intressen.
 • Precisera och förmedla nödvändig information till lagmedlemmarna.
 • Uppmärksamma och integrera ett flertal olika perspektiv.
 • Bli mer uppmärksam på din ledarstil.
 • Bli medveten om hur du lär dig av egna erfarenheter.

Gör dig oöverträffbar under resten av din karriär!

Den här utbildningen är inbokad för år 2022 i Abu Dhabi och håller för närvarande på att planeras, delvis utifrån de aktuella deltagarna i Brons och Silver.

Låter den här unika upplevelsen på Mental Sports Academy som något för dig? Ta contact.

X